Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Partner Factories

Able to source across multiple industries: Yes

Production Capacity

Verified
Kids Furniture 1000/Month 7000 Pieces
Pets Furniture 1500/Month 15000 Pieces

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
CNC Machining Center MK3 1
CNC Rounter JIAXIN CNC 1
Drilling Holes UNISUNX F63 1
Two-way Vertical Milling Machine MX5117B 2
Precision Sliding Table Saw MJ1130B 2
Sanding Machine MSCR-RP1000 1
Felt-board Machine QINGDAO HONGQIANG 1
Straight Line Rip Saw QMJ153S 1
High Speed Cutting MB105BM 1
CNC Turning Lathe SMC4-4-16A16B 1
Gửi email cho nhà cung cấp này